Ændring af Håndhævelsesloven: Forkortede klagefrister

Håndhævelsesloven ændres fra d. 1. juni 2013, så fristen for at klage over prækvalifikation forkortes fra 30 til 20 dage, og klagefristen for udbud nedsættes fra seks måneder til 45 dage. Fristen for at klage over rammeaftaler er halveret fra 12 til 6 måneder.

Som noget nyt er Tilbudsloven nu sidestillet med udbud efter direktiverne, men de 45 dage regnes fra dagen efter underretning om tildeling i konsekvens af, at der ikke stilles krav om offentliggørelse ved en bekendtgørelse om indgået kontrakt i henhold til Tilbudsloven.

Håndhævelsesloven pr. 1. juni 2013 (Er også at finde på retsinfo.dk efter d. 1. juni når loven træder i kraft)