Retshammer

Ændringer til Udbudsloven

Folketinget har vedtaget krav om at 2-kuvertsystemet benyttes ved evaluering af tilbud samt krav til offentliggørelse af evalueringsmodeller.

2-kuvertsystemet betyder, at udbyder evaluerer de kvalitative kriterier uden at kende prisen. Herudover skal udbyder i udbudsmaterialet beskrive alle dele af evalueringsmodellen.  Begge ændringer har FRI arbejdet for i årevis. Desværre gælder kravet om 2-kuvertsystemet kun for sager over 350 mio. kr og udbud med forhandling m.fl. er undtaget. Så de nye regler er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, men FRI vil arbejde for at få udbredt 2-kuvertsystem til at omfatte alle udbud. Ændringerne, der træder i kraft til 1. juli 2019, kan læses på Retsinformations hjemmeside 

Kategoriseret under: