Lommeregner

Kampagnen bedreudbud.dk vejleder om udbudsloven

Bedreudbud.dk er en del af Konkurrence- og Forbrugestyrelsens vejledningsindsats om den nye udbudslov. Kampagnen Bedre udbud skal øge kendskabet til de nye regler og give inspiration til at anvende de nye muligheder i udbudsloven.

Bag kampagnen står en række organisationer fra både ordregiver- og leverandørsiden. Partnerne er gået sammen om det fælles mål, at den nye udbudslov skal give anledning til en bedre udbudskultur i Danmark.

Udover Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står følgende organisationer bag kampagnen: Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Foreningen af offentlige indkøbere (IKA), Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Moderniseringsstyrelsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

På bedreudbud.dk kan du få overblik over mulighederne i den nye udbudslov, finde vejledning og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig med gennemføre dit udbud. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, når der kommer nye vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du vil også se nyheder om kurser og arrangementer, som Konkurrence- og Forbrugertyrelsen og partnerne afholder om udbudsloven. 

bedreudbud.dk

Kategoriseret under: