Bøger, blok, papir

Serviceattesten omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

Hvis en dansk virksomhed har udenlandske medlemmer af ledelsen, skal virksomheden ved udbud bekræfte, at disse ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsloven. Det har voldt vanskelligheder, men nu har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderet, at serviceattesten er tilstrækkeligt.

Serviceattesten omfatter nu en tro og love erklæring om, at de udenlandske medlemmer af virksomhedens ledelse ikke har gjort sig skyldig i noget strafbart, der er omfattet af udelukkelsesgrundene.  

Ændringen betyder i praksis, at virksomheder med udenlandske ledelsesmedlemmer skal indtaste fødselsdato og uploade en kopi af den udenlandske persons ID sammen med en samtykkeerklæring og en tro og love erklæring. 

Læs mere hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Og hos Erhvervsstyrelsen

Kategoriseret under: