Retshammer

Skal optioner indgå i tilbudsevalueringen?

Det har hidtil været god latin, men i en afgørelse fra Klagenævnet den 30. marts i sagen Euro Therm A/S mod Hinnerup Fjernvarme kom man frem til det modsatte resultat.

Man kan konkludere af afgørelsen, at hvis ordregiver i sit udbudsmateriale anmoder om optioner og gør klart opmærksom på, at optionerne ikke vil indgå i evalueringen, så er ordregiver både berettiget og forpligtiget til alene at vurdere prisen på hovedydelsen. Dette harmonerer med Udbudslovens § 160, hvorefter en offentliggjort evalueringsmetode kun kan tilsidesættes i ganske særlige tilfælde.

Se kendelsen her

Kategoriseret under: