Retshammer

Udbudsloven fremsat i Folketinget

Udbudsloven blev onsdag den 18. marts fremsat i Folketinget. FRI har været med i udvalget, der har formuleret udbudsloven, som indeholder meget nyt - bl.a. fleksible udbudsformer i en grad, som man hidtil ikke har set.

Brugen af konkurrencepræget dialog vil blive øget, der vil blive adgang til at benytte udbud med forhandling og så introduceres innovationspartnerskaber. For FRI er noget af det bedste ved den nye lov,  at annonceringspligten bortfalder, så indkøb af rådgiverydelser under tærskelværdierne fremover vil kunne købes direkte eller ved 1-2 underhåndsbud. Dette vil mindske transaktionsomkostninger.

Udbudsloven forventes 1. behandlet i Folketinget torsdag d. 26. marts 2015. Det fremsatte lovforslag kan ses her