Anden information

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Er din kunde forbruger eller professionel?

25. oktober 2017

FRI omtalte i maj 2016 en kendelse fra Voldgiftsnævnet fra 2014, hvor en almen boligorganisation blev betragtet som forbruger. Konsekvensen var, at boligorganisationen ikke var bundet af forudgående aftaler om voldgift i AB 92....

Evaluering uden at oplyse pointmodellens hældningsgrad!

17. august 2017

Klagenævnet for Udbud har afgjort, at ordregiver ikke er forpligtet til at oplyse om pointmodellen i evalueringsmodeller. Årsagen er, at kravet ikke er klart formuleret i Udbudsloven.

Skal optioner indgå i tilbudsevalueringen?

07. juni 2017

Det har hidtil været god latin, men i en afgørelse fra Klagenævnet den 30. marts i sagen Euro Therm A/S mod Hinnerup Fjernvarme kom man frem til det modsatte resultat.

TOR-standarder for tagpapbranchen er ulovlige

01. juni 2017

Konkurrencerådet har i går afgjort, at Icopal, NWP, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven og har samtidig påbudt dem at ophæve TOR-anvisningerne.

Konkurrence fra offentlige selskaber undersøges

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler information til analyse af offentlige aktiviteter på kommercielle markeder. FRI samarbejder med DI og DI Videnrådgiverne om at komme med eksempler og cases.

Entreprenørgarantiens ophør ved selvstændig forældelse

11. maj 2017

Advokat Pedram Moghaddam, Bech Bruun, har i Tidsskrift for Bolig og Byggeret skrevet en artikel, der belyser risikoen for, at en entreprenørgaranti kan blive forældet, uanset at kravet mellem entreprenør og bygherre ikke er for...

Ændringer i forbindelse med den nye udbudslov

11. maj 2017

Udbudsloven medfører en række væsentlige ændringer i forhold til den måde, udbud gennemføres på i dag. Herudover indeholder loven en række præciseringer af hidtil gældende ret. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en op...

Risikoen ved at danne konsortier!

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop afholdt et åbent dialogmøde om konsortier. Repræsentanter fra organisationsverdenen og advokater var mødt talstærkt op og udtrykte deres bekymring for, hvordan virksomheder kan sikre...

Otte ud af ti rådgivere opgiver at byde på offentlige opgaver

11. maj 2017

80 procent af de private rådgivnings- og konsulentfirmaer er stødt på offentlige udbud, hvor omkostningerne har været så høje, at de har afholdt sig fra at byde på opgaven. Det viser en ny undersøgelse fra DI Rådgiverne.