Anden information

Risikoen ved at danne konsortier!

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop afholdt et åbent dialogmøde om konsortier. Repræsentanter fra organisationsverdenen og advokater var mødt talstærkt op og udtrykte deres bekymring for, hvordan virksomheder kan sikre...

Otte ud af ti rådgivere opgiver at byde på offentlige opgaver

11. maj 2017

80 procent af de private rådgivnings- og konsulentfirmaer er stødt på offentlige udbud, hvor omkostningerne har været så høje, at de har afholdt sig fra at byde på opgaven. Det viser en ny undersøgelse fra DI Rådgiverne.

Nyt fra DI Rådgiverne: Staten står for de fleste udbud over EU’s tærskelværdier

11. maj 2017

En analyse fra DI Rådgiverne viser, at der var 521 offentlige EU-udbud inden for rådgiverbranchen i 2014. Staten var den offentlige institution, der udbød flest opgaver over EU’s tærskelværdier i 2014.

Kampagnen Udbudstjek skal reducere indkøbsbureaukratiet

11. maj 2017

Udbudsloven er vedtaget. Det er en enestående mulighed for én gang for alle at få gjort op med de høje transaktionsomkostninger. Derfor har FRI sammen med DI Rådgiverne, DANSKE ARK og Managementrådgiverne igangsat kampagnen Udb...

Kampagnen bedreudbud.dk vejleder om udbudsloven

11. maj 2017

Bedreudbud.dk er en del af Konkurrence- og Forbrugestyrelsens vejledningsindsats om den nye udbudslov. Kampagnen Bedre udbud skal øge kendskabet til de nye regler og give inspiration til at anvende de nye muligheder i udbudsloven.

FRI har indgået aftale om en telefonisk hotline med advokat Jesper Petersen Bach, DELACOUR

11. maj 2017

FRI’s medlemmer har mulighed for at få en telefonisk konsultation på op til 20 minutters varighed om et juridisk spørgsmål inden for entrepriseret eller udbudsret.

Er din kunde forbruger eller professionel?

11. maj 2017

Ikke umiddelbart noget man skænker mange tanker, men spørgsmålet har betydning, fordi ABR 89’s regler om 5 årig forældelse og værneting kan tilsidesættes, hvis klienten har forbrugerstatus.

DI: Offentlige udbud skræmmer virksomheder væk

11. maj 2017

Nye tal fra DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 viser, at langt hovedparten af rådgivervirksomhederne støder på offentlige udbud, hvor transaktionsomkostningerne er så høje, at de afholder sig fra at byde på opgaven.

DI Rådgiverne: Stadig for få begrænsede udbud

11. maj 2017

DI Rådgivernes udbudsanalyse for 1. halvår halvår 2015 viser, at udbudsformen 'begrænset udbud' udgjorde 38 pct. af alle udbud i rådgiverbranchen i 1. halvår af 2015.

Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer

11. maj 2017

Vi har vidst det i mange år. Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer, og der efterspørges alt for mange detaljer. DANSKE ARK mfl. har i en analyse sat konkrete tal på fire forskellige byggeprojekter: DNV-Gødstrup, Panum, D...