Anden information

TOR-standarder for tagpapbranchen er ulovlige

01. juni 2017

Konkurrencerådet har i går afgjort, at Icopal, NWP, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven og har samtidig påbudt dem at ophæve TOR-anvisningerne.

Enklere regler - følg eller forklar

11. maj 2017

Det er forbudt at beskrive specifikke produkter eller løsninger i offentlige udbud. Det er børnelærdom - men også noget der giver udfordringer hos FRI's medlemmer.

Udbudsloven fremsat i Folketinget

11. maj 2017

Udbudsloven blev onsdag den 18. marts fremsat i Folketinget. FRI har været med i udvalget, der har formuleret udbudsloven, som indeholder meget nyt - bl.a. fleksible udbudsformer i en grad, som man hidtil ikke har set.

Konkurrence fra offentlige selskaber undersøges

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler information til analyse af offentlige aktiviteter på kommercielle markeder. FRI samarbejder med DI og DI Videnrådgiverne om at komme med eksempler og cases.

Entreprenørgarantiens ophør ved selvstændig forældelse

11. maj 2017

Advokat Pedram Moghaddam, Bech Bruun, har i Tidsskrift for Bolig og Byggeret skrevet en artikel, der belyser risikoen for, at en entreprenørgaranti kan blive forældet, uanset at kravet mellem entreprenør og bygherre ikke er for...

Ændringer i forbindelse med den nye udbudslov

11. maj 2017

Udbudsloven medfører en række væsentlige ændringer i forhold til den måde, udbud gennemføres på i dag. Herudover indeholder loven en række præciseringer af hidtil gældende ret. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en op...

Risikoen ved at danne konsortier!

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop afholdt et åbent dialogmøde om konsortier. Repræsentanter fra organisationsverdenen og advokater var mødt talstærkt op og udtrykte deres bekymring for, hvordan virksomheder kan sikre...

Otte ud af ti rådgivere opgiver at byde på offentlige opgaver

11. maj 2017

80 procent af de private rådgivnings- og konsulentfirmaer er stødt på offentlige udbud, hvor omkostningerne har været så høje, at de har afholdt sig fra at byde på opgaven. Det viser en ny undersøgelse fra DI Rådgiverne.

Nyt fra DI Rådgiverne: Staten står for de fleste udbud over EU’s tærskelværdier

11. maj 2017

En analyse fra DI Rådgiverne viser, at der var 521 offentlige EU-udbud inden for rådgiverbranchen i 2014. Staten var den offentlige institution, der udbød flest opgaver over EU’s tærskelværdier i 2014.

Kampagnen Udbudstjek skal reducere indkøbsbureaukratiet

11. maj 2017

Udbudsloven er vedtaget. Det er en enestående mulighed for én gang for alle at få gjort op med de høje transaktionsomkostninger. Derfor har FRI sammen med DI Rådgiverne, DANSKE ARK og Managementrådgiverne igangsat kampagnen Udb...