Anden information

TOR-standarder for tagpapbranchen er ulovlige

01. juni 2017

Konkurrencerådet har i går afgjort, at Icopal, NWP, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven og har samtidig påbudt dem at ophæve TOR-anvisningerne.

Konkurrence fra offentlige selskaber undersøges

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler information til analyse af offentlige aktiviteter på kommercielle markeder. FRI samarbejder med DI og DI Videnrådgiverne om at komme med eksempler og cases.

Entreprenørgarantiens ophør ved selvstændig forældelse

11. maj 2017

Advokat Pedram Moghaddam, Bech Bruun, har i Tidsskrift for Bolig og Byggeret skrevet en artikel, der belyser risikoen for, at en entreprenørgaranti kan blive forældet, uanset at kravet mellem entreprenør og bygherre ikke er for...

Ændringer i forbindelse med den nye udbudslov

11. maj 2017

Udbudsloven medfører en række væsentlige ændringer i forhold til den måde, udbud gennemføres på i dag. Herudover indeholder loven en række præciseringer af hidtil gældende ret. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en op...

Risikoen ved at danne konsortier!

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop afholdt et åbent dialogmøde om konsortier. Repræsentanter fra organisationsverdenen og advokater var mødt talstærkt op og udtrykte deres bekymring for, hvordan virksomheder kan sikre...

Otte ud af ti rådgivere opgiver at byde på offentlige opgaver

11. maj 2017

80 procent af de private rådgivnings- og konsulentfirmaer er stødt på offentlige udbud, hvor omkostningerne har været så høje, at de har afholdt sig fra at byde på opgaven. Det viser en ny undersøgelse fra DI Rådgiverne.

Kampagnen bedreudbud.dk vejleder om udbudsloven

11. maj 2017

Bedreudbud.dk er en del af Konkurrence- og Forbrugestyrelsens vejledningsindsats om den nye udbudslov. Kampagnen Bedre udbud skal øge kendskabet til de nye regler og give inspiration til at anvende de nye muligheder i udbudsloven.

FRI har indgået aftale om en telefonisk hotline med advokat Jesper Petersen Bach, DELACOUR

11. maj 2017

FRI’s medlemmer har mulighed for at få en telefonisk konsultation på op til 20 minutters varighed om et juridisk spørgsmål inden for entrepriseret eller udbudsret.

DI: Offentlige udbud skræmmer virksomheder væk

11. maj 2017

Nye tal fra DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 viser, at langt hovedparten af rådgivervirksomhederne støder på offentlige udbud, hvor transaktionsomkostningerne er så høje, at de afholder sig fra at byde på opgaven.

DI Rådgiverne: Stadig for få begrænsede udbud

11. maj 2017

DI Rådgivernes udbudsanalyse for 1. halvår halvår 2015 viser, at udbudsformen 'begrænset udbud' udgjorde 38 pct. af alle udbud i rådgiverbranchen i 1. halvår af 2015.