Anden information

DI Rådgiverne: Stadig for få begrænsede udbud

11. maj 2017

DI Rådgivernes udbudsanalyse for 1. halvår halvår 2015 viser, at udbudsformen 'begrænset udbud' udgjorde 38 pct. af alle udbud i rådgiverbranchen i 1. halvår af 2015.

Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer

11. maj 2017

Vi har vidst det i mange år. Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer, og der efterspørges alt for mange detaljer. DANSKE ARK mfl. har i en analyse sat konkrete tal på fire forskellige byggeprojekter: DNV-Gødstrup, Panum, D...

Serviceattesten omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

11. maj 2017

Hvis en dansk virksomhed har udenlandske medlemmer af ledelsen, skal virksomheden ved udbud bekræfte, at disse ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsloven. Det har voldt vanskelligheder, men nu har Konkurrence- og Fo...

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

FRI har fokus på transaktionsomkostninger

11. maj 2017

På en konference den 28. marts i Transport-, Bygge- og Boligministeriet satte ministeren og en række af byggeriets aktører fokus på transaktionsomkostninger. Ministeren efterspurgte input fra branchen til at nedbringe transakti...

Dom om "grænseoverskridende interesse"

11. maj 2017

Ved udbud af rådgivningsydelser under tærskelværdierne er det vigtigt, om indkøbet kunne have en klar grænseoverskridende interesse, dvs. om virksomheder fra andre EU-lande kunne være interesserede i at afgive tilbud. Hvis der ...

Begrundelsespligt på delkriterieniveau?

11. maj 2017

Klagenævnet for udbud har afgjort en sag, hvor der var klaget over en utilstrækkelig begrundelse for tildelingsbeslutningen. Udbyder havde ikke oplyst, hvilke point der var tildelt de enkelte delkriterier under de kriterier, de...

Kampagnen Udbudstjek skal reducere indkøbsbureaukratiet

16. marts 2016

Udbudsloven er vedtaget. Det er en enestående mulighed for én gang for alle at få gjort op med de høje transaktionsomkostninger. Derfor har FRI sammen med DI Rådgiverne, DANSKE ARK og Managementrådgiverne igangsat kampagnen Udb...

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

15. januar 2016

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.

Overgangsbestemmelser ved udbudslovens ikrafttrædelse

17. december 2015

Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016, hvilket betyder, at offentlige udbud, som iværksættes efter den 1. januar, skal følge den nye lov.