Anden information

Serviceattesten omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

11. maj 2017

Hvis en dansk virksomhed har udenlandske medlemmer af ledelsen, skal virksomheden ved udbud bekræfte, at disse ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsloven. Det har voldt vanskelligheder, men nu har Konkurrence- og Fo...

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Konsortier – bagatelgrænse?

11. maj 2017

FRI har siden ”Vejstribesagen” udtrykt stor bekymring for usikkerheden om, hvornår indgåelse i konsortier giver konkurrenceretlige problemer.

FRI har fokus på transaktionsomkostninger

11. maj 2017

På en konference den 28. marts i Transport-, Bygge- og Boligministeriet satte ministeren og en række af byggeriets aktører fokus på transaktionsomkostninger. Ministeren efterspurgte input fra branchen til at nedbringe transakti...

Dom om "grænseoverskridende interesse"

11. maj 2017

Ved udbud af rådgivningsydelser under tærskelværdierne er det vigtigt, om indkøbet kunne have en klar grænseoverskridende interesse, dvs. om virksomheder fra andre EU-lande kunne være interesserede i at afgive tilbud. Hvis der ...

Begrundelsespligt på delkriterieniveau?

11. maj 2017

Klagenævnet for udbud har afgjort en sag, hvor der var klaget over en utilstrækkelig begrundelse for tildelingsbeslutningen. Udbyder havde ikke oplyst, hvilke point der var tildelt de enkelte delkriterier under de kriterier, de...

FIDIC-publikationer til "gamle" priser

09. december 2016

FIDIC har meddelt prisstigninger (ca. 25 %) på deres publikationer pr. 1. april 2015. FRI har dog stadig et restlager af FIDIC-publikationer, som sælges til ”gamle” priser. På linket nedenfor kan du få et hurtigt overblik over,...

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

15. januar 2016

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.

Overgangsbestemmelser ved udbudslovens ikrafttrædelse

17. december 2015

Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016, hvilket betyder, at offentlige udbud, som iværksættes efter den 1. januar, skal følge den nye lov.

FRI’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2015

05. november 2015

Hvert andet år spørger vi medlemmerne i FRI, om deres tilfredshed med FRI, og på hvilke områder FRI skal have særligt fokus på.