Anden information

FRI har indgået aftale om en telefonisk hotline med advokat Jesper Petersen Bach, DELACOUR

11. maj 2017

FRI’s medlemmer har mulighed for at få en telefonisk konsultation på op til 20 minutters varighed om et juridisk spørgsmål inden for entrepriseret eller udbudsret.

DI: Offentlige udbud skræmmer virksomheder væk

11. maj 2017

Nye tal fra DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 viser, at langt hovedparten af rådgivervirksomhederne støder på offentlige udbud, hvor transaktionsomkostningerne er så høje, at de afholder sig fra at byde på opgaven.

DI Rådgiverne: Stadig for få begrænsede udbud

11. maj 2017

DI Rådgivernes udbudsanalyse for 1. halvår halvår 2015 viser, at udbudsformen 'begrænset udbud' udgjorde 38 pct. af alle udbud i rådgiverbranchen i 1. halvår af 2015.

Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer

11. maj 2017

Vi har vidst det i mange år. Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer, og der efterspørges alt for mange detaljer. DANSKE ARK mfl. har i en analyse sat konkrete tal på fire forskellige byggeprojekter: DNV-Gødstrup, Panum, D...

Serviceattesten omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

11. maj 2017

Hvis en dansk virksomhed har udenlandske medlemmer af ledelsen, skal virksomheden ved udbud bekræfte, at disse ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsloven. Det har voldt vanskelligheder, men nu har Konkurrence- og Fo...

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

FRI har fokus på transaktionsomkostninger

11. maj 2017

På en konference den 28. marts i Transport-, Bygge- og Boligministeriet satte ministeren og en række af byggeriets aktører fokus på transaktionsomkostninger. Ministeren efterspurgte input fra branchen til at nedbringe transakti...

Dom om "grænseoverskridende interesse"

11. maj 2017

Ved udbud af rådgivningsydelser under tærskelværdierne er det vigtigt, om indkøbet kunne have en klar grænseoverskridende interesse, dvs. om virksomheder fra andre EU-lande kunne være interesserede i at afgive tilbud. Hvis der ...

Begrundelsespligt på delkriterieniveau?

11. maj 2017

Klagenævnet for udbud har afgjort en sag, hvor der var klaget over en utilstrækkelig begrundelse for tildelingsbeslutningen. Udbyder havde ikke oplyst, hvilke point der var tildelt de enkelte delkriterier under de kriterier, de...

Kampagnen Udbudstjek skal reducere indkøbsbureaukratiet

16. marts 2016

Udbudsloven er vedtaget. Det er en enestående mulighed for én gang for alle at få gjort op med de høje transaktionsomkostninger. Derfor har FRI sammen med DI Rådgiverne, DANSKE ARK og Managementrådgiverne igangsat kampagnen Udb...