Debatindlæg: Fald i udbudsklager går ud over retssikkerhed

Stramningen af klagereglerne i Klagenævnet for Udbud har gjort det markant dyrere og sværere at klage, og det viser sig nu i langt færre klagesager. Men hvad med retssikkerheden?

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI
Jyllands-Posten, 8. juni 2014

Stramningen af klagereglerne i Klagenævnet for Udbud, som blev indført i maj sidste år, taler sit eget tydelige sprog.

Retshammer 295*150

Et fald i klagerne på 40 pct. på blot et år viser, at det er lykkedes Klagenævnet for Udbud at begrænse antallet af klager markant. I årsberetningen skriver de: "Den faldende sagstilgang skal ses i lyset af ændringerne i håndhævelsesloven og klagenævnsbekendtgørelsen i 2013, der netop havde til formål at begrænse et stigende antal klagesager".

I den nye lov er klagefristen for udbud skåret ned fra seks måneder til 45 dage. Det har i praksis gjort det umuligt for en leverandør at nå at søge aktindsigt, før det skal besluttes, om en klage skal indbringes eller ej. Konsekvensen er, at leverandøren enten ikke kan nå at klage, selv om klagen er velbegrundet, eller at klager indbringes på et ufuldstændigt grundlag.

Gebyr på 20.000 kr.

Klagegebyret er steget til 20.000 kr. I 2010 var gebyret 4.000 kr.

En femdobling på få år og en stensikker måde at afskære mindre virksomheder fra at klage.

Hertil kommer, at det nu er klageren, der skal betale sagsomkostninger til den offentlige part, hvis sagen tabes. Det har ellers hidtil været et dansk forvaltningsmæssigt princip, at man som klager ikke risikerer en stor efterregning, hvis man klager over en myndighedsafgørelse.

Den besværlige, dyre og dårlige klageadgang aflæses nu tydeligt i statistikken over klager og går ud over virksomhedernes retssikkerhed. Vi har i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, lige fra begyndelsen været store modstandere af den stramning, som regeringen og Konkurrencestyrelsen har indført i Klagenævnet for Udbud.

Stramning af klagereglerne er den forkerte vej at gå. Løsningen burde i stedet være bedre udbud. Kommunerne sender i effektivitetens ånd flere og flere opgaver i udbud. Det værdsætter vi, men i takt med, at flere opgaver bliver sendt i udbud, oplever mange FRI-virksomheder ofte utilstrækkeligt udbudsmateriale eller umulige udbudsbetingelser.

Det er ærgerligt for den enkelte virksomhed at gå glip af en ordre, men de færreste tænker over, at det også koster mange penge at afgive et bud. Det kan koste lige fra 10.000 kr. til flere millioner at strikke et ordentligt tilbud sammen. Samtidig er det værd at nævne, at Klagenævnet for Udbud er den klageinstans i Danmark, hvor klagere får flest medhold i deres klager over det offentlige; I 2013 fik klagerne medhold i 39 pct. af sagerne.