Debatindlæg: Manglende udlicitering

Når de rådgivende ingeniørvirksomheder mister medarbejdere til den offentlige sektor eller offentligt regulerede selskaber, søger disse at løse flest mulige opgaver 'in-house'. Det er en ulempe både samfundsøkonomisk og for virksomhederne.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI
Børsen, 11. december 2013

I 2012 afgav de rådgivende ingeniørvirksomheder i gennemsnit to medarbejdere til de offentligt regulerede selskaber eller til den offentlige sektor for hver gang, der røg én medarbejder den anden vej. Særligt på vand- og energiområdet og i forhold til de kommunale myndigheder er problemet stort. Her er forholdet én til tre.

Og når først medarbejderne er ansat i den offentlige sektor, så søger den automatisk at løse flest mulige opgaver "in-house" i stedet for at konkurrenceudsætte dem. Det ser vi i forsynings- og vandselskaber, i boligselskaber, i Vejdirektoratet, hos Banedanmark mv.

Problemet, set med samfundsøkonomiske briller, er, at det hverken trækker på de private virksomheders internationale kompetencer (hvilket medfører en risiko for mindre gode løsninger) eller bidrager til at styrke de private virksomheders projektreferencer. Det

svækker de private virksomheders internationale markedssituation. Og i sidste ende vil det betyde færre opgaver på danske hænder.

Det er til gengæld muligt at skabe en win-win-situation ved, at offentligt regulerede selskaber og offentlige myndigheder i langt højere grad anvender medarbejdere, der sidder hos rådgiverne frem for hos sig selv.

Hos rådgiverne vil medarbejderne ofte være en del af et internationalt miljø og have berøring med mange forskellige typer projekter, kunder og problematikker.

Derfor vil offentlige myndigheder og selskaber have adgang til den nyeste viden og teknologi på et højere niveau end ved at have enkelte egne ingeniører eller andre tekniske medarbejdere ansat, der ikke har samme berøring med internationale forhold.

Med de dygtige medarbejdere siddende hos rådgiverne, vil vækst og eksport øges til gavn for samfundsøkonomien. Og det skal vi være gode til i Danmark.

Kaffe, lommeregner 295*150