Et firmas deltagelse i flere grupper af samme udbud

FRI's holdningsnotat i FRI-håndbogen er erstattet af et fortolkningsbidrag.

FRI's holdningsnotater udtrykker FRI's holdning til et emne i dette tilfælde et praktisk emne. Der er siden notatets godkendelse i 1998 kommet en lovgivning på området, og disse regler samt retspraksis er derefter blevet fortolket i et af FRI's andre services: fortolkningsbidrag.

FRI har lavet fortolkningsbidrag til flere regler og love, og disse bliver opdateret løbende og udgives på FRInet og annonceres på FRI's Nyhedsmail.

Se fortolkningsbidraget vedr. emnet om at deltage på flere hold ved samme udbud.

Retshammer 295*150