Retshammer

FRI´s udtalelse baner vej for frifindelse af rådgiver

Højesteret har fulgt FRI´s udtalelse om branchesædvanen i forbindelse med licitationer, en udtalelse som hverken den grønlandske landsret eller Østre Landsret tidligere har lagt vægt på.

Højesteret har frifundet  en rådgivende ingeniør, der i forbindelse med en licitation havde valgt at se bort fra tre tilbud, der ganske vist var afleveret rettidigt på den rigtige adresse, men ved en fejl  ikke var kommet ind i licitationslokalet.

Disse tre tilbud blev tilbageleveret i uåbnet stand til tilbudsgiverne. Licitationen blev annulleret og ved den nye licitation var buddene væsentligt højere, hvorefter udbyder rejste krav om erstatning mod rådgiveren.  

FRI’s rets- og responsumudvalg afgav allerede i første instans udtalelse om branchesædvanen i forbindelse med licitationer, hvilket hverken den grønlandske landsret eller Østre Landsret imidlertid lagde vægt på.

Men Højesteret fulgte heldigvis udtalelsen, hvorefter at man i henhold til sædvane ikke kan tage hensyn til tilbud, der findes efter, at licitationen har fundet sted, når disse har ligget på et sted, hvor andre havde adgang.

Højesteret udtaler i øvrigt, at formålet med licitationsbestemmelserne er at fremme konkurrence og at sikre ligelig behandling af tilbudsgiverne, således at ingen tilbudsgiver har mulighed for at indrette sin tilbudsgivning under hensyn til kendskab til de øvrige tilbudgiveres tilbud. Samtidig er formålet med licitationsbestemmelserne at sikre, at tilbudsgiverne har en vis kontrol med, at reglerne overholdes.