Anbefalinger til revisionen af udbudsdirektivet

FRI og DI Videnrådgiverne har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet anbefalinger til revisionen af det nye udbudsdirektiv.

Overordnet anbefales det at mindske transaktionsomkostningerne, hvilket bl.a. kan ske ved at indføre et udbudspas.

Herudover har organisationerne haft fokus på udbudsformer, der fremmer dialog og innovation, samt mere praktiske forhold såsom tidsfrister og udvælgelses- og tildelingskriterier.

Anbefalingerne skal bruges i forbindelse med lobbyarbejde.

Læs anbefalingerne

Blok og blyant 295