Bog -med -kuglepen

Konsortier

FRI har sammen med DI, Dansk Erhverv, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Landbrug og Fødevarer, SMVdanmark, Tekniq m.fl. sendt et fælles høringssvar den 25/8 2017 om den nye konkurrencelov. Medio september sendte de samme organisationer et høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til vejledning om konsortier.

Vejledningen har mødt stor kritik, da den ikke hjælper leverandørerne til at vurdere, hvornår der ikke er et formål om at begrænse konkurrencen, så man kan indgå i et konsortium. Ved 1. behandlingen af konkurrenceloven fremgik det, at ordførerne i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget havde indtryk af, at organisationerne bakkede op om Konkurrencelovens forslag til en bagatelregel. Forslaget vil indebære, at konsortiesamarbejder m.v., hvor aftaledeltagerne tilsammen har en markedsandel på under 10 pct., henholdsvis 15 pct., ikke vil være omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsede aftaler, medmindre samarbejdet har til formål at begrænse konkurrencen”. Hensigten var, at disse virksomheder automatisk er lovlige. Det er imidlertid ikke tilfældet, når formålet stadig skal vurderes. Derfor har de samme organisationer, undtagen DI, fremsendt et brev til ordførerne, hvori det præciseres, at der bør indføres en reel bagatelregel.

Bemærkninger til lovforslag L6 vedr. Konkurrenceloven, §7, stk. 1 - tilbudskonsortier

Høringssvar tijl udkast til vejledning "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven"

Udkast til vejledning

Pressemeddelelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

FRI's leder: Ulovlige konsortier (uge 15 2016)

FRI's leder: Konsortier er fortsat et problem  ( uge 37 2017)

 

Kategoriseret under: