Høringssvar: Ændring af konkurrenceloven

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er bekymrede for ændringerne af sanktions- og efterforskningsmulighederne der lægges op til vedr. kartelvirksomhed.

FRI har afgivet fælles høringssvar med en række organisationer om ændringer i konkurrenceloven.

Forslaget indebærer ændringer i den konkurrenceretlige sagsproces samt sanktionsrammer. Organisationerne støtter ændringerne i sagsprocessen, men er meget bekymrede over at der bl.a. lægges op til fængselsstraf på op til 6 år i tilfælde af kartelvirksomhed.

Der foreslås i den forbindelse op til udvidet adgang til efterforskning bl.a. ransagning af ikke-mistænktes private hjem og telefonaflytning af mistænkte.

Meget alvorlige indgreb, som organisationerne tager stærkt afstand fra.

Læs høringssvaret.

Retshammer 295*150