Høringssvar: Ændring i bek. vedr. Klagenævn for Udbud

FRI og DI har afsendt høringssvar, og finder det dybt problematisk at vilkårene ændres, så det i praksis bliver umuligt at klage over et udbud.

FRI og DI har afsendt høringssvar, og finder det dybt problematisk at vilkårene ændres, så det i praksis bliver umuligt at klage over et udbud.

Ændringerne lægger op til, at klagegebyret øges til 20.000 kr. En femdobling siden 2010.

Derudover skal klageren betalesagsomkostninger til den offentlige part, hvis sagen tabes. Dette kan kun have til formål at begrænse klageadgangen og dermed retssikkerheden.

Læs høringssvaret.

Mapper, KLAGE, pen 295*150

Kategoriseret under: