Mapper i stak

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

FRI har sendt høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende et forslag om ændring af udbudsloven.

Der lægges i en lovændring op til at indføre et to-kuvertsystem samt til at genindføre pligten til at fastlægge og beskrive indholdet af evalueringsmodeller. Begge dele noget som FRI klart kan gå ind for. Problemet er, at pligten til at bruge 2-kuvertsystemet alene kommer i anvendelse ved offentlige bygge-og anlægskontrakter over 350 mio. kr. Det udvander anvendelsen fuldstændig, hvilket både DI og Danske Arkitektvirksomheder også har anført i deres høringssvar.  

Læs FRI's høringssvar

Kategoriseret under: