Høringssvar: Håndhævelsesloven

DI og FRI har udarbejdet et fælles høringssvar, hvor de nye tiltag med henblik på at forhindre indbringelse af klager over udbud for Klagenævnet for Udbud kritiseres i stærke vendinger.

DI og FRI har udarbejdet et fælles høringssvar, hvor de nye tiltag med henblik på at forhindre indbringelse af klager over udbud for Klagenævnet for Udbud kritiseres i stærke vendinger.

Forslaget lægger op til at begrænse fristerne for indbringelse af klager markant. Der åbnes endvidere op for at afvise klager som åbenbart grundløse og at begrænse muligheden for at erklære en kontrakt for uden virkning.

Rammeaftaler berøres også.

Læs høringssvaret.

Opdatering ultimo januar 2013:

FRI og DI har efter afsendelse af høringssvar sendt supplerende bemærkninger, hvor der gøres opmærksom på, at lovgiver ikke overholder forpligtelsen vedr. evaluering af loven, som de selv har forudsat.

Læs supplerende høringssvar.

Retshammer 295*150