Høringssvar

Høringssvar: Direktiv om forsinket betaling

27. november 2010

FRI og DI har sendt et fælles høringssvar om oplægget til et direktiv, der håndterer betalingsfrister/morarenter/gebyrer mellem private såvel som private leverandører og offentlige købere. På trods af de gode intentioner kan di...

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.

Høringssvar: EU's Håndhævelsesdirektiv

28. maj 2010

FRI har i samarbejde med DI svaret på ovenstående høring.