Håndtryk, folk i baggrunden

FRI byder ABR18 velkommen

Den nye ABR18, aftalegrundlaget for rådgiverydelser i tilknytning til byggeri, infrastruktur og teknisk rådgivning, er netop blevet offentliggjort, i form af en betænkning på 480 sider. Foreningen af Rådgivende Ingeniører har bidraget til arbejdet med det nye aftalegrundlag, og byder de nye rammer velkomne. De vil bidrage til at styrke byggeriets produktivitet og skabe bedre klarhed om rammerne for det arbejde som udføres af de rådgivende ingeniørvirksomheder.

”ABR18 er et helt nyt aftalegrundlag, og de rådgivende ingeniørvirksomheders rolle og funktion ændres markant, i forhold til det hidtidige aftalegrundlag” udtaler FRI’s direktør Henrik Garver, og fortsætter: ”ABR18 bærer præg af, at det er de store offentlige bygherrer, der har siddet rundt om bordet – og deres fokus har været på at sikre, at budgetter bliver overholdt snarere end at skabe et aftalegrundlag der danner et godt fundament for et tillidsbaseret samarbejde. I ABR18 går vi som rådgivere fra at være bygherrens tillidsmand til at være leverandør. Det er ærgerligt, men det giver også den rådgivende ingeniørbranche nye muligheder. Og det er ikke i sig selv en ny udvikling, men en tendens der har været i markedet i lang tid. Med den nye ABR18 bliver det også en formaliseret del af vores aftaledokumenter. Og som rådgiver betyder det, at vi skal anlægge et nyt mind-set, og at der er klarhed i forhold til nye måder at samarbejde på. Samlet set hilser vi det nye aftalesæt velkommen. Det giver klarhed, det er balanceret og det er min forventning at det samlet set, for både bygherrer og rådgivere, vil være med til at skabe et godt fremtidigt samarbejde, med fokus på resultatet. Med ABR18 får vi et langt bedre grundlag for at skabe den rigtige forventningsafstemning i et projekt fra day one. Og det er er centralt for et godt resultat for alle parter”

Det har taget tre år, 80 forhandlingsmøder og endnu mere arbejde i kulissen at få det nye AB-system på plads. Betænkningen på de 480 sider omfatter netop hele AB-systemet: AB18, ABT18, ABR18, ABR-F(orenklet), bemærkninger samt 4 annekser om projektudvikling, incitamenter, driftskrav og projektoptimering. Parallelt med, at det nye AB-system er på plads, vil FRI og Danske Arkitektvirksomheder i næste uge lancere den nye ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab.

I en afsluttende kommentar peger Henrik Garver på to udeståender: ”for mig at se, er der to store udfordringer tilbage, for det første: Er bygherrerne indstillet på at følge de nye aftaler uden fravigelser ud over de, der ligger inden for rammen af ABR?  Det vil være en af de centrale agendaer for FRI i de kommende år – derfor er det godt at se, at Bygherreforeningen i deres nyeste anbefalinger om ”Spild og værdi i byggeprocessen” henstiller til, at ABR18 følges. For det andet: Kan de rådgivende ingeniørvirksomheder, vores medlemmer, nå at omstille sig? I FRI gør vi alt, hvad vi kan for, at de er klar og her står vores egen kursusaktivitet helt centralt. Derfor ruller vi uddannelsestilbud ud til alle FRI virksomheder fra næste uge og fortsætter efter sommerferien.