Kontrakt, lommeregner

FRI: Konkurrencerådets anbefalinger vil styrke konkurrencen

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever ofte, at de er i konkurrence med offentlige virksomheder eller myndigheder om opgaver. Ofte er det en umulig kamp, og derfor er Konkurrencerådets anbefalinger, som i dag er blevet offentliggjort, et stort skridt i den rigtige retning.

”I FRI ser vi det som en stor forbedring, hvis der, som Konkurrencerådet anbefaler, bliver lavet nogle klare bindende regler for prisfastsættelse for offentlig erhvervsvirksomhed. Det vil ikke bare gavne virksomhederne, men også samfundsøkonomien generelt og betyde, at offentlige opgaver vil blive konkurrenceudsat på langt mere lige vilkår, end det foregår i dag.  Det vil også gavne eksporten, da vi ved, at den erfaring og ekspertise, som virksomhederne henter på hjemmemarkedet, er utrolig værdifuld, når danske virksomheder skal konkurrere om opgaver i udlandet,” siger Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.  Han håber på, at der er politisk vilje til at implementere anbefalingerne hurtigst muligt.  

FRI har selv, og via DI Rådgiverne, leveret eksempler til Konkurrencerådet på, hvor rådgivende ingeniører har oplevet ulige konkurrence med offentlige virksomheder, herunder offentligt støttede og offentligt regulerede virksomheder. Konkurrencerådets undersøgelse har dog begrænset sig til det snævre felt af faktisk offentligt ejede virksomheder.

”I FRI er vi ærgerlige over, at man i analysen har set bort fra at undersøge konkurrencen fra det offentlige i et lidt bredere perspektiv. Selvejende institutioner med en væsentlig offentlig støtte, eller offentligt regulerede monopolvirksomheder, er områder, hvor vi oplever en konkurrenceforvridning, som hverken er hensigtsmæssig for samfundet eller for de private virksomheder, der konkurrerer,” siger Henrik Garver.

Find Konkurrencerådets rapport her