Pressemeddelelse: 1500 ringbind afleveret til annulleret udbud

Danske Almennyttige Boligselskaber (DAB) annullerede d. 7. februar 2013 deres udbud på rammeaftaler om nybyggeri og renovering af almene boliger. Fra starten et uigennemtænkt og dårligt tilrettelagt udbud, som nu har kostet op mod 8 mio. kr. i spildt arbejde i 80 bydende virksomheder.

14. februar 2013

8 millioner kroner og 1500 ringbind spildt på uigennemtænkt og dårligt tilrettelagt udbud. FRI opfordrer udbyderne til fremadrettet at forberede og tilrettelægge deres udbud efter opgaven.

Danske Almennyttige Boligselskaber (DAB) annullerede d. 7. februar 2013 deres udbud på rammeaftaler om nybyggeri og renovering af almene boliger.

Annulleringen sker, fordi DAB nu har erkendt, at flere af de opstillede kriterier er i strid med udbudsreglerne. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har lige fra udbuddets start gjort DAB opmærksom på, at der i udbuddet er alvorlige fravigelser fra både udbudsdirektivet og de sædvanlige rådgiveraftaler. Men på trods af flere henvendelser fra FRI, er det først nu, DAB har valgt at annullere udbuddet.

"I FRI er vi ærgerlige over, at DAB fra begyndelsen ikke har lyttet til os. Det er i den grad spild af arbejdskraft, tid og penge, når 80 virksomheder bruger tid og kræfter på at afgive 346 bud, som ender med at blive annulleret. Vi så helst at DAB havde lyttet til os fra begyndelsen, inden virksomhederne nåede at bruge ressourcer på budgivningen," siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI. Eksemplet med DAB er langt fra enestående, men hører til et af de værre i branchens historie.

"En af medlemsvirksomhederne i FRI har regnet ud, at de har haft udgifter for 100.000 kroner før moms på at byde. Hvis alle 80 bydende virksomheder har haft de samme omkostninger, har det udbud kostet samfundet over 8 millioner kroner. Havde DAB fra starten lyttet til FRI, havde vi dels stået med et lovligt udbud, dels ikke - som branche - afholdt udgifter i million-klassen på et aflyst udbud," siger FRI-direktøren, der forklarer, at det beløb faktisk er endnu højere, fordi den tid, som de har brugt på at forberede tilbuddet, kunne være brugt aktivt til at tjene penge til virksomhederne.

Ingen prækvalifikation

Normalt vil der ved sådanne udbud være en forudgående prækvalifikation, hvor det kun er de virksomheder, der har de rette kompetencer, der kan byde. I stedet har DAB valgt at lave udbuddet som et offentligt udbud. Det har betydet, at alle arkitekter og ingeniører frit har kunnet byde på opgaven. Og det har 80 virksomheder gjort med 346 bud.

"Havde DAB tænkt sig om og lavet udbuddet med en prækvalifikation, havde der kun været omkring 40 bydere i stedet for 80 virksomheder med 346 bud. Vi ved, at flere virksomheder har afleveret mellem 15 og 20 ringbind til DAB, fordi udbuddet lige fra begyndelsen har været uigennemtænkt og dårligt tilrettelagt. Det er over 1500 ringbind i alt - stakkels de ansatte i DAB, der skulle læse dem igennem. Men også rigtig ærgerligt for de virksomheder, hvor ansatte har brugt mandetimer og ressourcer på at aflevere

seriøse tilbud, som man kunne have brugt aktivt på andre jobs. Det er et skoleeksempel på, hvorfor det er så vigtigt for udbydere at udarbejde gennemtænkte udbud, der bedst matcher den opgave, man skal have udført," siger Henrik Garver.

FRI vil gerne opfordre til, at udbydere læser og følger FRI og DANSKE ARKs vejledning 'Gode Råd om udbud' for på den måde at spare bydere og samfundet, men også sig selv, for en masse besvær og unødvendige udgifter.

Hvis ikke DAB selv havde trukket udbuddet tilbage, ville FRI sammen med DANSKE ARK, have anbragt udbuddet for Klagenævnet for Udbud.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Henrik Garver (hg@frinet.dk) på tlf. 40 82 43 38 eller hos pressechef Lars Flindt Pedersen (lfp@frinet.dk) på tlf. 21 51 37 31.

Papirsstak, kuglepen 295*150