Skriver grøn baggrund

Pressemeddelelse: Få succes med køb af rådgivning

Ny pjece fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, skal være med til at spare tid og penge hos både indkøbere og leverandører af rådgivningsydelser i byggeriet.

7. oktober 2014

Det behøver ikke være kompliceret at købe rådgivende ingeniørydelser. Alligevel oplever mange rådgivende ingeniørvirksomheder, at der kan opstå konflikter mellem bygherre og rådgiver på grund af misforståelser, uklare aftaler og manglende forventningsafstemning.

FRI har derfor lavet pjecen "Intelligente indkøb af rådgiverydelser" målrettet bygherrer og andre indkøbere af rådgivende ingeniørydelser, så misforståelser minimeres.

- Den ultimative rådgivningsydelse understøtter kundens succesmål og bidrager til, at det samlede projekt skaber størst mulig værdi. Desværre kan det være svært for indkøbere af rådgivningsydelser at formidle deres ønsker, forventninger og krav i forhold til pris, proces og kvalitet. Pjecen indeholder derfor en række eksempler på does and don'ts, hvis man ønsker et godt projekt og en god proces, fortæller FRI-direktør Henrik Garver.

Pjecen er ment som et konstruktivt indspark fra FRI, hvor indkøberne ved at følge rådene får de mest optimale rådgivningsydelser for pengene i forhold til deres konkrete projekt. Et emne, det er godt at have afklaret på forhånd, er eksempelvis, hvilke risici henholdsvis bygherren, rådgiveren og de øvrige aktører i byggeriet skal tage.

- Det er ikke intelligent at fjerne alle risici fra bygherren, da disse så indregnes i de bydendes priser - det pristillæg modsvarer ikke bygherrens gevinst ved, at alle risici er væk. Derimod er det intelligent i hvert enkelt projekt at overveje, hvem der bedst bærer de forskellige risici, forklarer Henrik Garver.

Et andet vigtigt aspekt i køb af rådgivning er forventningsafstemning.

- Det er vigtigt, at begge parter laver en tydelig afgrænsning og beskrivelse af de ydelser, der skal leveres. Ellers risikerer gennemførelse af aftalen at blive baseret på antagelser og formodninger, og begge parter kan spekulere i "at vinde" på usikkerhed om opgavens omfang. I virkeligheden lægger man - ved at være upræcis om ydelsens omfang - kimen til konflikter i aftaleforløbet samt et dårligt og ressourcedrænende forretningsklima parterne imellem, hvor begges tid og kræfter bruges uhensigtsmæssigt, siger Henrik Garver.

Han råder til at bruge de aftalesystemer, der allerede eksisterer og ikke opfinde nye krav, som fordyrer processen på begge sider.

 

Eksempler på råd fra pjecen:

  • Få afklaret, hvad der er af værdi for dig i dit projekt - hvilke mål skal projektet opfylde?
  • Få afklaret, hvilke risici der ligger i forbindelse med projektet - hvilke økonomiske og tekniske forhold kan gå galt?
  • Vælg den rigtige rådgiver til det konkrete projekt ud fra erfaring, organisation og kompetencer i forhold til projektets mål/værdier og risici.
  • Aftal en incitamentsstruktur, der understøtter, at alle parter arbejder sammen mod et fælles mål
  • Sørg for en god forventningsafstemning ved kontraktindgåelsen - og løbende, undervejs i processen.
Læs mere om pjecen