Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

27. september 2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud i offentlig høring.