Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Ydelsesbeskrivelsen "Som udført" 2019

06. februar 2019

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet et forslag til en ny ydelsesbeskrivelse for ”Som udført” 2019, der skal erstatte ”Som udført” 2000.