Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 i høring

07. marts 2018

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har revideret ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012, som nu hedder Byggeri og Landskab 2012.