Retshammer

Høring: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt forslag til lov om ændring af udbudsloven i offentlig høring.

Forslag til ændring af udbudsloven følger af, at EU-kommissionen har sendt åbningsskrivelser til en række lande i EU, herunder til Danmark om mangelfuld implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. Forslaget indeholder alene ændringer, som vurderes nødvendige for at imødekomme bemærkningerne i åbningsskrivelsen, jf. høringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Ulla Sassarsson us@frinet.dk senest 16. august.

Se høringsmateriale på Høringsportalen. 

Kategoriseret under: