Blyant ,-blok

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 i høring

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har revideret ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012, som nu hedder Byggeri og Landskab 2012.

Der er sket mange ændringer, ikke mindst som følge af revisionen af AB-reglerne, men også BR 18 og den generelle udvikling i byggeriet har haft betydning. Så det er endt med en gennemgribende revision. Høringsudkast samt høringsnotat kan ses på frinet, og vi opfordrer til, at eventuelle bemærkninger sendes senest den 13. april 2018 til YB@frinet.dk.

Du finder høringsmaterialet her: 

Høringsudkast

Høringsnotat