Blyant ,-blok

Høring: Ydelsesbeskrivelsen "Som udført" 2019

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet et forslag til en ny ydelsesbeskrivelse for ”Som udført” 2019, der skal erstatte ”Som udført” 2000.

Revisionen kommer som konsekvens af udgivelsen af ”Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab” 2018 samt vedtagelse af BR 18.  Eventuelle kommentarer sendes til Inge Ebbensgaard på ime@frinet.dk senest den 18. februar.

Læs høringsudkast samt høringsnotat

Kategoriseret under: