Nyheder

Gå-hjem-møde om forsikringsskader

15. januar 2019

FRI tilbyder i samarbejde med Tryg en opdatering om de seneste erfaringer fra skader af relevans for tekniske rådgivere. Gå-hjem-mødet vil fokusere på erfaringer fra krav rejst mod arkitekter og ingeniører, erfaringer som alle...

Kommende kurser i FRI

15. januar 2019

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter i 2019

07. januar 2019

Satserne for 2019 stiger en anelse i forhold til 2018. Årsagen er først og fremmest forventede stigende benzinpriser for 2019 (skønnet benzinpris for 2019 er 12,76 kr. pr. liter). Desuden indgår et skøn over vedligeholdelsesomk...

Aftale-Håndbogen

03. januar 2019

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18 og ABR-F-bestemmelser, herunder overvejels...

FRI's Generalforsamling og Årsmøde 2019

03. januar 2019

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, byder traditionen tro medlemmer til generalforsamling og årsmøde den første torsdag i marts.

Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

20. december 2018

FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til ...