Nyheder

Leder: Vi skal fejre vores talenter!

25. september 2018

FRI Nyhedsmail uge 38 2018

Aftale-Håndbogen

25. september 2018

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-bestemmelser, herunder overvejelser om ansvarsbegræ...

FRI's publikationer

24. september 2018

Her finder du FRI's publikationer.

Kommende kurser i FRI

24. september 2018

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

FRI Kursus i budget og risikostyring set fra rådgiverens, entreprenørens og bygherrens synsvinkel

24. september 2018

ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgiver og bygherren - både for så vidt angår økonomi- som risikoaspektet i et projekt.

DI’s høringssvar vedrørende nye fusionsregler

20. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et forslag til ændring af konkurrenceloven i høring.

Styrket fokus på unødvendige omkostninger ved udbud

19. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu fokus på at få fjernet unødvendige omkostninger ved udbud. Det sker i samarbejde med partnerne fra kampagnen ”Bedre udbud” heriblandt FRI.

FRI og Danske Arkitektvirksomheder udbyder kursus i Projekteringsledelse – nye skærpede krav

13. september 2018

Det nye AB-aftalesæt - særligt ABR 18 - suppleret med Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgivernes projekteringsledelse. Det er derfor vigtigt at være helt klar over de forpligtelser...