Nyheder

FRI's Konjunkturmålinger

18. oktober 2019

FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober. Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.

Kommende kurser i FRI

07. oktober 2019

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Forslag til aftaler i forbrugerforhold

05. september 2019

FRI har udarbejdet nye aftaleparadigmer for henholdsvis større og mindre sager, hvor aftaleparten er forbruger.

EU-Supply overholder ikke krav om gratis adgang til at deltage i offentlige udbud

05. september 2019

Den klare melding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at der ikke må kræves betaling for adgang til at deltage i offentlige udbud. Men EU-Supply fortolker kravet indskrænkende, således at der alene skal stilles én bruger...

Nohrcons kurser

05. september 2019

Nohrcon tilbyder mange forskellige kurser med relevans for rådgivende ingeniører. Få et overblik over deres kurser.

Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

30. august 2019

FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til ...

Aftale-Håndbogen

29. august 2019

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser, herunder ov...

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

28. august 2019

FRI har sendt høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende et forslag om ændring af udbudsloven.

FRI-skrivelse til Rådgivningsenheden - Statens Indkøb om fravigelser i ABR 18

16. august 2019

FRI har været i dialog med Rådgivningsenheden siden etableringen i april 2019, og mødtes med dem i juni d.å. Samtidig DI skrev, på foranledning af FRI og DI Rådgiverne til enheden d. 23. maj. Alle henvendelser vedrørte en henst...