Nyheder

Leder: Naturvidenskabsstrategi og dansk politik

14. december 2017

FRI Nyhedsmail uge 50 2017

FRI kritiserer planlagt ophævelse af Lov om Offentlig Byggevirksomhed

14. december 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen orienterede i september 2017 om en påtænkt ophævelse af Lov om Offentlig Byggevirksomhed, LOB, som et led i en planlagt regelforenkling. FRI og byggeriets øvrige organisati...

Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter i 2018

13. december 2017

Satserne for 2018 stiger en smule i forhold til 2017. Årsagen er forventede stigende benzinpriser for 2018 (skønnet benzinpris for 2018 er 11,96 kr. pr. liter) samtidig med en forbedring af bilernes brændstofforbrug.

Krav om elektroniske udbud pr. 1. januar 2018

13. december 2017

Ordregivende myndigheder har siden udbudslovens ikrafttrædelse skulle overholde en række krav om elektroniske sagsgange i udbudsproceduren. Fra 1. januar 2018 bliver det imidlertid et lovkrav, at udbudsprocedurer skal gennemfør...

FRI's publikationer

12. december 2017

Her finder du FRI's gratis publikationer.

Videnopgørelser

12. december 2017

Videnopgørelsen viser videnniveauet hos FRI's medlemsvirksomheder.

Leder: ABR og koblingen til regelforenkling

07. december 2017

FRI Nyhedsmail uge 49 2017

Rådgiverindeks

06. december 2017

Rådgiverindekset beregnes med afsæt i branchens vægtede udgiftsfordeling, i sammenhæng med Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, Nationalbankens udlånsrente og IDA's lønstatistik.