Nyheder

Leder: Fremtidens mobilitet – hvor skal vi hen?

25. oktober 2018

FRI Nyhedsmail uge 43 2018

Rådgivende ingeniørvirksomheder: Tilbudsomkostninger skal ned

22. oktober 2018

Pressemeddelelse: Tilbudsomkostningerne for de rådgivende ingeniørvirksomheder nåede i 2017 et nyt rekordniveau på over en halv mia. kr. Det mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er alt for højt. Løsningerne er mere e...

Forslag til Aftalebrev, ABR Forenklet

19. oktober 2018

FRI har udarbejdet et nyt aftalebrev, der kan bruges i de tilfælde, hvor der ikke er tid til - eller kutyme for - at udarbejde en formel aftale.

Ydelsesbeskrivelsen for: Byggeri og Landskab, 2018

18. oktober 2018

Den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 er nu udgivet. Ydelsesbeskrivelsen er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og...

Leder: Efterårsferie: Masser af nødvendigt læsestof

18. oktober 2018

FRI Nyhedsmail uge 42 2018

Tidsfrister og overskridelser (oktober 2018)

15. oktober 2018

Hvis der er aftalt tidsfrister i kontrakten, er det sædvanlige, at rådgiveren betaler erstatning til klienten for de tab, klienten lider på grund af rådgiverens forsinkelse.

Indgåelse af aftaler (oktober 2018)

15. oktober 2018

I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale, som udgangspunkt enkle. Det er ikke et krav, at en aftale skal være skriftlig eller underskrevet. Det skal blot være muligt at bevise, at begge parter har vi...

Garantier i kontrakter (oktober 2018)

15. oktober 2018

Hvis rådgiveren i en kontrakt har givet en garanti, indebærer det, at rådgiverens ansvar ikke længere er betinget af, at der er begået fejl eller forsømmelser. Rådgiveren ifalder ansvar, hvis det senere viser sig, at forholdene...

Ansvarsbegrænsninger (Oktober 2018)

15. oktober 2018

Såvel ABR 89 som de nye ABR 18 og ABR-Forenklet (ABR-F) indeholder væsentlige fravigelser fra danske rets almindelige regler om ansvar.