Nyheder

Leder: BR18 - FRI har indflydelse og kan give indblik

26. oktober 2017

FRI Nyhedsmail uge 43 2017

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Er din kunde forbruger eller professionel?

25. oktober 2017

FRI omtalte i maj 2016 en kendelse fra Voldgiftsnævnet fra 2014, hvor en almen boligorganisation blev betragtet som forbruger. Konsekvensen var, at boligorganisationen ikke var bundet af forudgående aftaler om voldgift i AB 92....

Leder: Generel fremgang – bliver 2017 nyt rekordår?

19. oktober 2017

FRI Nyhedsmail uge 42 2017

FRI's Konjunkturmålinger

18. oktober 2017

FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober. Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.

FRI kritiserer ophævelse af Lov om Offentlig Byggevirksomhed

12. oktober 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen orienterede i september om en påtænkt ophævelse af Lov om Offentlig Byggevirksomhed, LOB, som et led i en planlagt regelforenkling.

Pressemeddelelse: Ny rapport giver friske bud på en klar vision om fremtidens forsyning

11. oktober 2017

Hvor får vi drikkevand fra i fremtiden, hvilke energikilder kan vi vælge imellem, og hvem fjerner vores affald? Er det private aktører eller en central og kollektiv forsyningsstyrelse? Og hvad betyder det for pris og grøn omsti...