FRI Værktøjer

Statistik og undersøgelser

06. januar 2015

FRI udarbejder løbende en række undersøgelser og statistikker om branchen.

Andre vejledninger

30. oktober 2014

Aftaler & kontrakter

21. oktober 2009

Regler og love

29. september 2009

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

Ydelsesbeskrivelser

29. september 2009

FRI's vejledninger

29. september 2009

Fortolkningsbidrag

29. september 2009

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.