Aftaler & kontrakter

Aftale-Håndbogen

29. juni 2018

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-bestemmelser, herunder overvejelser om ansvarsbegræ...

Aftale om udlån af medarbejdere

24. januar 2018

FRI har opdateret aftale, hvor en virksomhed udlåner en medarbejder til en anden virksomhed.

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

16. januar 2015

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

06. november 2014

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringss...

Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14)

04. september 2014

FRI har udarbejdet et standardaftalesæt for rådgivning i industrien. GBI 14 regulerer forholdet mellem kunden og rådgiveren og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en opgave inden for indu...

Aftaleformularer for aftale om teknisk rådgivning og bistand

24. april 2014

FRI og DANSKE ARK har udarbejdet en aftaleformular som benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89.

FRI Infoskrivelse: Omprojekteringsklausuler

23. januar 2014

Et område, som ofte volder problemer, er anvendelsen af de såkaldte omprojekteringsklausuler i forbindelse med aftaler om opgavens økonomiske rammer.

Aftaleformular for aftale om bygherrerådgivning

23. januar 2014

Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er i november 2004 udarbejdet af DANSKE ARK (tidligere PAR) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske ti...

Totalrådgiveraftale efter ABR89 - aftaleformular og vejledning

12. september 2013

Aftaleformularen baserer sig på ABR 89 og er ganske simpel. Det nye i denne sammenhæng er derfor vejledningen, som FRI, Bygherreforeningen og DANSKE ARK i fællesskab har udarbejdet.