Notat om ansvarsbegrænsninger vedr. jordforurening

FRI har i samarbejde med Regionernes Videncenter for Jordforurening udarbejdet dette notat.

FRI har i samarbejde med Regionernes Videncenter for Jordforurening udarbejdet dette notat.

Det anbefales at forsikringskrav og ansvarsbegrænsninger gradueres efter typen af opgaver.

Se notatet

Se også afsnittet om ansvarsbegrænsninger fra Aftale-Håndbogen

Begrænsninger 295*155