Aftaler & kontrakter

Standardaftale om energibesparelser mellem SEAS-NVE og FRI-virksomhed

15. august 2013

FRI har forhandlet en "standardaftale" for brug mellem FRI's medlemsvirksomheder og SEAS-NVE vedr. "Aftale om energisparetilskud og køb af indberetning af besparelser".

FRI-pakke om aftaleforhold

24. april 2013

FRI har sammensat en pakke mhp. inhouse træning om aftaleforhold/ABR89, som indeholder en præsentation samt links til relevante dokumenter.

Partneringaftale - Storentreprisemodellen

06. februar 2013

Der findes mange forslag til partneringaftaler. Denne vedrører Partnering, hvor man udbyder i storentreprise.

Partneringaftale - Totalentreprisemodellen

06. februar 2013

Der findes mange forskellige måder at udbyde i partnering på. Da udbudsreglerne sætter visse begrænsninger for forhandling benyttes totalentreprise, således at man har holdet fastlagt. Her kan denne partneringaftale benyttes.

Forslag til Aftalebrev med uddrag af ABR 89

01. juni 2012

FRI har udarbejdet et aftalebrev, der kan bruges i de tilfælde, hvor der ikke er tid til – eller kutyme for at udarbejde en formel aftale.

FRI-Service: Gode råd til økonomisk ansvarsbegrænsing

31. maj 2012

FRI har udarbejdet nogle værktøjer, der kan begrænse din økonomiske risiko, samt tilføjet et par gode råd til forskellige situationer.

DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

13. april 2012

Til brug ved afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver kan medlemmerne vælge at vedlægge standardforbeholdet, når der afgives tilbud. Pkt. 7 indeholder en bestemmelse om ansvarsbegrænsning i udbud, hvor der er krav om ...

Vejledning til DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

29. marts 2012

Standardforbeholdene kan bruges ved enhver afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver, uanset om det er i konkurrence, og om der i forbindelse med tilbudet skal afgives pris.

Aftale-håndbogen kap. 3: Insolvensretlig redegørelse

02. februar 2012

Formålet med denne redegørelse er at give et overordnet indtryk af retsstillingen i de tilfælde, hvor medlemmets kunde, der i den konkrete situation f.eks. kan være en bygherre, entreprenør, totalentreprenør, totalrådgiver elle...

EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter

24. november 2011

EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.