Aftaler & kontrakter

Partneringaftale - Hovedentreprisemodellen

03. november 2011

Der findes mange forskellige måder at udbyde i partnering. En af dem er i hovedentreprise som det ses her.

Ansvarsbegrænsninger (Oktober 2011)

20. oktober 2011

ABR 89 indeholder en række forskellige ansvarsbegrænsninger. Formålet med ansvarsbegræns-ninger er at indskrænke rådgiverens ansvar i forhold til dansk rets almindelige ansvarsregler, som pålægger rådgiveren et meget vidtgående...

Notat: Økonomisk ansvarsbegrænsning - argumenter over for bygherren

20. oktober 2011

Aftaleudvalget har udarbejdet et kort notat, der kan udleveres til bygherren mhp. at forklare, hvorfor at det er hensigtsmæssigt for alle parter at aftale en ansvarsbegrænsning.

Tidsfrister og overskridelser (juni 1999)

06. maj 2011

Hvis der er aftalt tidsfrister i kontrakten, er det sædvanlige, at rådgiveren betaler erstatning til klien­ten for de eventuelle tab, klienten lider hvis rådgiveren er skyld i en forsinkelse. Rådgiveren er ansvarlig efter dansk...

General conditions for consulting services (GBR92)

14. april 2011

General conditions for consulting services (GBR92) and the form of agreement.

FIDIC kontrakter

28. maj 2010

Internationale aftaleforhold.

Garantier i kontrakter (juni 1999)

28. maj 2010

Rådgiveren bør aldrig garantere eller indestå for hændelser, da rådgiveren i så fald bliver objektivt ansvarlig - dvs. ansvarlig uanset at han er uden skyld. Garantier er ikke dækket af forsikringen.

Standsning af opgaver (juni 1999)

28. maj 2010

Klienten har ret til at standse en opgave, men skal i så fald betale erstatning i henhold til det tab, som rådgiveren har lidt, idet rådgiveren dog har en tabsbegrænsningspligt.

Ophavsret (juni 1999)

28. maj 2010

Beskyttelsen af rådgiverens ophavsret er et område, der ikke altid nemt at forstå. Særligt kan den dårlige beskyttelse af ingeniørens ydelser i forhold til arkitektens undre. ABR 89 4.1. indeholder nogle regler, men det er nødv...

Indgåelse af aftaler (april 2006)

28. maj 2010

I Danmark er de juridiske krav til, hvornår der er indgået en aftale som udgangspunkt enkle. En aftale kan indgås skriftligt men også mundtligt eller stiltiende. Af bevismæssige hensyn anbefales det imidlertid at indgå aftalern...