Andre vejledninger

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Opdateret udgave af ESPD og ny vejledning fra KFST

09. marts 2017

EU-Kommissionen har den 1. marts 2017 offentliggjort en opdateret elektronisk udgave af det Fælles europæiske udbudsdokument - ESPD. Opdatering sker løbende på grundlag af input til forbedringer fra bl.a. FRI’s repræsentant p...

Opdateret vejledning om udfyldelse af ESPD

14. september 2016

Hvordan får man som leverandør plads til alle referencerne, når der ikke er plads i felterne i ESPD'et? Svaret på dette spørgsmål og mange flere findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede vejledning om Det fælles e...

DI Rådgiverne: 18 gode råd til køb af rådgiverydelser

05. april 2016

Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Nu har IKA - foreningen af offentlige indkøbere og DI Rådgiverne samlet en række råd til en god proces for køb af rådgivery...

Vejledning: Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

16. marts 2016

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere” er fokus rettet på et enkelt emne i udbudsloven – nemlig reglerne om, at ordregivere allerede i udbudsmate...

Vejledning om udbudsloven

03. februar 2016

Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud.

Fire film sætter fokus på udbud af videnrådgivning

16. april 2015

Videnrådgivning var temaet for OPS-netværksmødet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 20. januar 2015. Nu kan du se de forskellige oplæg fra mødet.

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

16. januar 2015

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Vejledning om udbud af videnrådgivning

19. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning om udbud af videnrådgivning, som er i tråd med FRI´s anbefalinger om at reducere branchens transaktionsomkostninger.

En ønskeliste fra entreprenørerne – om udbudsmaterialer

17. december 2014

Nu er det jo ønsketid. Så derfor viderebringer vi en ønskeliste, Bedre udbud, som træsektionen i Dansk Byggeri har lavet.