Andre vejledninger

Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter

28. november 2018

Værdibyg, som FRI deltager i, har udgivet publikationen ”Brugervenlige kontrakter”, der har fokus på at visualisere kontraktbestemmelser. Hensigten er at skabe et hurtigt overblik over aftalens indhold, og vejledningen kan rett...

Vejledning: Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

01. september 2018

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere” er fokus rettet på et enkelt emne i udbudsloven – nemlig reglerne om, at ordregivere allerede i udbudsmate...

Vejledning om udbudsloven

01. september 2018

Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud.

Værdibyg-vejledninger: Dialog i udbudsprocessen og Udbud med forhandling

16. august 2018

Værdibyg har netop lanceret to nye vejledninger, som du finder her.

Vejledning: Dialog før og under udbudsprocessen

24. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om mulighederne for dialog før og under udbuddet.

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Opdateret udgave af ESPD og ny vejledning fra KFST

09. marts 2017

EU-Kommissionen har den 1. marts 2017 offentliggjort en opdateret elektronisk udgave af det Fælles europæiske udbudsdokument - ESPD. Opdatering sker løbende på grundlag af input til forbedringer fra bl.a. FRI’s repræsentant p...

Opdateret vejledning om udfyldelse af ESPD

14. september 2016

Hvordan får man som leverandør plads til alle referencerne, når der ikke er plads i felterne i ESPD'et? Svaret på dette spørgsmål og mange flere findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede vejledning om Det fælles e...

DI Rådgiverne: 18 gode råd til køb af rådgiverydelser

05. april 2016

Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Nu har IKA - foreningen af offentlige indkøbere og DI Rådgiverne samlet en række råd til en god proces for køb af rådgivery...

Fire film sætter fokus på udbud af videnrådgivning

16. april 2015

Videnrådgivning var temaet for OPS-netværksmødet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 20. januar 2015. Nu kan du se de forskellige oplæg fra mødet.

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

16. januar 2015

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Vejledning om udbud af videnrådgivning

19. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning om udbud af videnrådgivning, som er i tråd med FRI´s anbefalinger om at reducere branchens transaktionsomkostninger.

En ønskeliste fra entreprenørerne – om udbudsmaterialer

17. december 2014

Nu er det jo ønsketid. Så derfor viderebringer vi en ønskeliste, Bedre udbud, som træsektionen i Dansk Byggeri har lavet.

EFCA vejledning: Contracting in industrial sectors

17. december 2014

EFCA har udsendt en ny vejledning med fokus på kontraktlige principper for at bedre forståelsen for betingelser og vilkår mellem rådgivende ingeniørvirksomheder og den private sektor.

Nyt online værktøj giver svar på udbudsretlige spørgsmål

05. september 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lanceret et nyt online værktøj 'Få svar om udbud', hvor man kan slå flere hundrede centrale udbudsretlige spørgsmål og svar op.

Få hurtig hjælp med 112-appen

18. april 2013

Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodatastyrelsen og TrygFonden har udviklet en app, som gør det nemt at ringe 112, når uheldet er ude, og som samtidig sender GPS-koordinater med til alarmcentralen.

Sæt energisparelser på auktion

14. marts 2013

NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.

Vejledning: ”God Udbudskultur – udbud med omtanke”

06. december 2012

Udbudsrådet har efter input fra bl.a. FRI udgivet en vejledning "God udbudskultur - udbud med omtanke", som skal bidrage til at skabe en sund udbudskultur mellem ordregivere og leverandører.

Udbudsportalen: Vejledning – undgå klagesager

12. september 2012

Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning, som giver input til, hvad udbydere kan gøre for at undgå klagesager.

Vejledning: Annoncering

02. maj 2012

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om annonceringspligt. Vejledningen minder i høj grad om den tidligere, det nye er kapitel 6 om, hvor annoncen skal offentliggøres.

Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er

14. marts 2012

EU tilbyder en lang række services og tilskudsprogrammer for små og mellemstore europæiske virksomheder. En ny guide giver et overblik over mulighederne og links til hjemmesider for yderligere information mv.

Pjece om nedbringelse af udbudsomkostninger

31. august 2011

DI og IKA har udarbejdet en pjece, der giver gode råd til udbydere og tilbudsgivere om, hvordan omkostningerne ved udbud og tilbud kan nedbringes.

EFCA booklet: EU's udbudsproces vedr. udviklingsprojekter

09. juni 2011

EFCAs introduktion til ingeniørfirmaer om udbudsprocessen ved EU's udviklingsprojekter.

EFCA booklet: OPP i Europa

09. juni 2011

EFCA har udgivet en booklet, der giver et overblik over OPP i sammenhæng med EU's udbudsregler. Guiden identificerer væsentlige emner, der har særlig relevans for rådgivervirksomheder og påpeger nogle af branchens overvejelser ...

Rådgiverbørsen

27. april 2011

På rådgiverbørsen.dk kan virksomheder lægge deres opgaver ud, indhente og sammenligne tilbud og anbefale rådgivere til andre.

EFCA booklet: Tendering for EU development assistance

26. januar 2011

EFCA har udgivet en booklet, der beskriver hvordan EU-kommissionen implementerer udviklingsbistand og viser prioriteringer og processer omkring udvælgelsen af projekter.

EuropeAid Contracts

14. juli 2010

Overvågning af udbud fra EuropeAid giver mulighed for at søge information om tidligere udbud, samt hvilke virksomheder der har været prækvalificeret, og hvilken virksomhed der blev tildelt opgaven.

Vejledende udtalelse om anvendelsen af rammeaftaler (SKI)

18. marts 2010

Konkurrencestyrelsen slår fast, at rammeaftaler kun kan benyttes af de oprindelige parter, dvs. de offentlige kunder, der er abonnenterne for tidspunktet, hvor udbuddet gennemføres.

Vigtigste udbud fra hele verden

23. september 2009

DI har samlet de vigtigste udbud fra hele verden på di.dk. På den måde kan man se, hvor der findes store muligheder for danske virksomheder.