Skriver grøn baggrund

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Bookletten giver et hurtigt overblik over de gældende regler i de forskellige lande og omhandler bl.a. retsregler herunder agreed documents, ansvarsperiode, regler om ansvarsbegrænsning, solidarisk ansvar, tredjemandsansvar, forsikringspligt, garantier og brug af standardkontraktiver.

Første del giver en kort redegørelse for diverse emner såsom grundlæggende retssystemer, ansvarsbegrænsninger, herunder tid og finansiel, pro rata/solidarisk hæftelse, ophavsret m.fl.
Anden del er en skematisk oversigt over de væsentligste punkter under reglerne.
Bookletten blev offentliggjort på EFCAs GAM i maj 2014 og er offentligt tilgængelig.

FIDIC overvejer, om bookletten kan danne basis for lignende oversigter i FIDIC’s øvrige regioner.

EFCA booklet

Ønsker du bookletten i hardcopy, kan den stadig rekvireres hos FRI-sekretariatet på fri@frinet.dk for 150 kr. plus ekspeditionsgebyr (50 kr.) samt porto. Prisen er excl. moms.

 

EFCA Booklet om ansvar og forsikring 2011