Aabent Ringbind

Nyt om udbud: Grænseoverskridende interesse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for ordregivers vurdering af, om en tjenesteydelse/vareindkøb har grænseoverskridende interesse eller ej. Det har betydning ved mindre indkøb dvs. over 500.000 kr. men under tærskelværdien.

Hvis indkøbet ikke har grænseoverskridende interesse, kan indkøbet efter en markedsprøvning ske direkte. Den for branchen mest interessante betingelse er: Kendskab til danske regler, hvilket har relevans, når man indkøber rådgivning inden for byggeri.

Hent guiden: Sådan vurderer du "klar grænseoverskridende interesse"

Kategoriseret under: