Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Vejledningen understreger, at der ikke er grund til at være tilbageholdende med at gå i dialog med markedet, fx hvis tilbudsgivere har glemt at vedhæfte delelementer, så længe tilbudsgiveren ikke opnår fordele ift. de øvrige deltagere i konkurrencen.

Læs mere.

Blok og blyant 295