Andre vejledninger

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

16. januar 2015

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Vejledning om udbud af videnrådgivning

19. december 2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning om udbud af videnrådgivning, som er i tråd med FRI´s anbefalinger om at reducere branchens transaktionsomkostninger.

En ønskeliste fra entreprenørerne – om udbudsmaterialer

17. december 2014

Nu er det jo ønsketid. Så derfor viderebringer vi en ønskeliste, Bedre udbud, som træsektionen i Dansk Byggeri har lavet.

EFCA vejledning: Contracting in industrial sectors

17. december 2014

EFCA har udsendt en ny vejledning med fokus på kontraktlige principper for at bedre forståelsen for betingelser og vilkår mellem rådgivende ingeniørvirksomheder og den private sektor.

Folder: Bæredygtig byggeplads gennem udbudsspecifikationer

04. juni 2014

InnoBYG og DTU har udarbejdet en folder, der giver forslag til udbudsspecifikationer, der kan øge bæredygtigheden på byggepladser.

Vejledning: Evalueringsmodeller

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning forklarer, hvad man som ordregiver skal overveje, når man laver en evalueringsmodel.

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Nyt online værktøj giver svar på udbudsretlige spørgsmål

05. september 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lanceret et nyt online værktøj 'Få svar om udbud', hvor man kan slå flere hundrede centrale udbudsretlige spørgsmål og svar op.

Gratis adgang til Dansk Standards høringer

21. august 2013

Det er nu muligt at hente og kommentere aktuelle internationale, europæiske og danske standarder i høring.

Få hurtig hjælp med 112-appen

18. april 2013

Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodatastyrelsen og TrygFonden har udviklet en app, som gør det nemt at ringe 112, når uheldet er ude, og som samtidig sender GPS-koordinater med til alarmcentralen.