Andre vejledninger

Udbudsportalen: Vejledning – undgå klagesager

12. september 2012

Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning, som giver input til, hvad udbydere kan gøre for at undgå klagesager.

Vejledning: Annoncering

02. maj 2012

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om annonceringspligt. Vejledningen minder i høj grad om den tidligere, det nye er kapitel 6 om, hvor annoncen skal offentliggøres.

Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er

14. marts 2012

EU tilbyder en lang række services og tilskudsprogrammer for små og mellemstore europæiske virksomheder. En ny guide giver et overblik over mulighederne og links til hjemmesider for yderligere information mv.

Pjece om nedbringelse af udbudsomkostninger

31. august 2011

DI og IKA har udarbejdet en pjece, der giver gode råd til udbydere og tilbudsgivere om, hvordan omkostningerne ved udbud og tilbud kan nedbringes.

EFCA booklet: EU's udbudsproces vedr. udviklingsprojekter

09. juni 2011

EFCAs introduktion til ingeniørfirmaer om udbudsprocessen ved EU's udviklingsprojekter.

EFCA booklet: OPP i Europa

09. juni 2011

EFCA har udgivet en booklet, der giver et overblik over OPP i sammenhæng med EU's udbudsregler. Guiden identificerer væsentlige emner, der har særlig relevans for rådgivervirksomheder og påpeger nogle af branchens overvejelser ...

Rådgiverbørsen

27. april 2011

På rådgiverbørsen.dk kan virksomheder lægge deres opgaver ud, indhente og sammenligne tilbud og anbefale rådgivere til andre.

EFCA booklet: Tendering for EU development assistance

26. januar 2011

EFCA har udgivet en booklet, der beskriver hvordan EU-kommissionen implementerer udviklingsbistand og viser prioriteringer og processer omkring udvælgelsen af projekter.

EuropeAid Contracts

14. juli 2010

Overvågning af udbud fra EuropeAid giver mulighed for at søge information om tidligere udbud, samt hvilke virksomheder der har været prækvalificeret, og hvilken virksomhed der blev tildelt opgaven.

Vejledende udtalelse om anvendelsen af rammeaftaler (SKI)

18. marts 2010

Konkurrencestyrelsen slår fast, at rammeaftaler kun kan benyttes af de oprindelige parter, dvs. de offentlige kunder, der er abonnenterne for tidspunktet, hvor udbuddet gennemføres.