Forsikring

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Herunder finder du indholdet af FRI's Forsikrings-Håndbog, samt andet relevant indhold ift. forsikring. Ude til højre finder du genveje til håndbogen.

Forsikrings-Håndbogen

14. marts 2017

Forsikrings-Håndbogen indeholder den Rammeaftale og Administrationspraksis, som FRI har indgået med Tryg, og som hele den kollektive forsikringsordning bygger på. Herudover findes der kopi af forsikringsbetingelserne samt forto...

Dækningssum ved personskade samt tingskade og/eller tab og selvrisiko

11. april 2016

Til den mellem FRI og Tryg indgåede Rammeaftale.

Vægtning af faggrupper for 2016

11. april 2016

De gældende faggrupper vedrørende præmien til Tryg.

Forsikring: Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

03. marts 2016

Ved den årlige gennemgang af FRI's kollektive forsikringsordning samles der op på gode, forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige skader.

Forsikringstilbud: Erhvervs- og privatforsikring

25. februar 2016

FRI har etableret en samarbejdsaftale med Tryg, som giver fordelagtige priser på udvalgte erhvervs- og privatforsikringer. Dette tilbud er frivilligt og altså et tillæg til FRI's kollektive og obligatoriske forsikringsordning.

Hvordan fordeles præmieudgiften til projektansvarsforsikringer?

01. oktober 2015

I en række projekter tegner man en fælles projektansvarsforsikring, der dækker forskellige rådgivergrupper - fx arkitekter, geoteknik og forskellige ingeniørdiscipliner. Men hvordan finder man en fair fordeling af præmien?

Ophævelse af subsidiær medforsikring for underrådgivere

26. juni 2015

DANSKE ARK har besluttet at forbyde deres medlemmer at benytte sig af FRI’s mulighed for såvel medforsikring i joint ventures mm samt den nye mulighed for subsidiær medforsikring af underrådgivere jf. Administrationspraksis pkt...