Forsikring

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Herunder finder du indholdet af FRI's Forsikrings-Håndbog, samt andet relevant indhold ift. forsikring. Ude til højre finder du genveje til håndbogen.

Forsikringstilbud: Erhvervs- og privatforsikring

28. juni 2017

FRI har etableret en samarbejdsaftale med Tryg, som giver fordelagtige priser på udvalgte erhvervs- og privatforsikringer, hvis man har tegnet rådgiveransvarsforsikring hos Tryg.

Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

27. juni 2017

FRI har i årevis i samarbejde med Tryg indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. FRI har på dette grundlag udgivet en folder med forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige...

Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud?

13. juni 2017

FRI har udarbejdet en tjekliste til brug for din vurdering af, hvad forsikringsselskaber tilbyder, når du undersøger udbuddet af rådgiverforsikringer.

Forsikrings-Håndbogen

14. marts 2017

Forsikrings-Håndbogen indeholder den Rammeaftale og Administrationspraksis, som FRI har indgået med Tryg, og som hele den kollektive forsikringsordning bygger på. Herudover findes der kopi af forsikringsbetingelserne samt forto...

Forsikring: Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

27. januar 2017

FRI har i årevis i samarbejde med Tryg indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. FRI har på dette grundlag udgivet en folder med forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige...

Dækningssum ved personskade samt tingskade og/eller tab og selvrisiko

11. april 2016

Til den mellem FRI og Tryg indgåede Rammeaftale.

Vægtning af faggrupper for 2016

11. april 2016

De gældende faggrupper vedrørende præmien til Tryg.

Hvordan fordeles præmieudgiften til projektansvarsforsikringer?

01. oktober 2015

I en række projekter tegner man en fælles projektansvarsforsikring, der dækker forskellige rådgivergrupper - fx arkitekter, geoteknik og forskellige ingeniørdiscipliner. Men hvordan finder man en fair fordeling af præmien?