Forsikring

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Herunder finder du indholdet af FRI's Forsikrings-Håndbog, samt andet relevant indhold ift. forsikring. Ude til højre finder du genveje til håndbogen.

Ophævelse af subsidiær medforsikring for underrådgivere

26. juni 2015

DANSKE ARK har besluttet at forbyde deres medlemmer at benytte sig af FRI’s mulighed for såvel medforsikring i joint ventures mm samt den nye mulighed for subsidiær medforsikring af underrådgivere jf. Administrationspraksis pkt...

FRI Infoskrivelse 1.13: Huseftersyn samt elinstallationsrapporter

10. oktober 2012

FRI's infoskrivelser belyser, hvordan FRI's forsikringsordning dækker, læs her om dækning ved huseftersyn.

FRI Infoskrivelse 1.18: Forsikring af projekter i udlandet

29. august 2012

I henhold til Forsikringsbetingelsernes § 3 dækker forsikringen erstatningsansvar for skade eller tab indtruffet i hele verden ekskl. USA/Canada.

Anvendelse af overskud fra den kollektive forsikringsordning

22. marts 2012

I henhold til rammeaftalens bilag 3 er et evt. overskud fra den kollektive forsikringsordning til disposition for forsikringstagerne hvert år den 1. januar.

Den kollektive ansvarsforsikrings historie

22. marts 2012

Den 1. januar 1968 blev FRI’s kollektive ansvarsforsikringsordning gennemført, og ved etab­leringen valgte de fleste FRI-virksomheder at tilslutte sig ordningen. Siden 1969 har det været et optagelseskrav for nye medlemmer, at ...

Landskabsarkitektydelser

20. juli 2011

Forsikrings-Håndbogen kap. 8: FRI Infoskrivelse nr. 1.8.

Forsikringsdækning af rammeaftaler under forsikringsordningen

20. juli 2011

Forsikrings-Håndbogen kap. 8: FRI Infoskrivelse nr. 1.7.