Forsikring

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Herunder finder du indholdet af FRI's Forsikrings-Håndbog, samt andet relevant indhold ift. forsikring. Ude til højre finder du genveje til håndbogen.

Individuel forhøjelse af dækningssum i konkrete rammeaftaler

04. maj 2011

For især mindre medlemmer kan de store forsikringssummer, bygherren forlanger ifm. rammeaftaler, være et problem. Derfor kan medlemmer nu anmode om at få en forhøjelse af forsikringsdækningen på op til 10 mio. kr. ved projekter...

Forsikring af underrådgivere i forbindelse med rammeaftaler

09. marts 2011

Aftaleudvalget har åbnet for muligheden for at afdække risikoen for underrådgivere i tilfælde af underrådgiverens konkurs e.l., efter forudgående godkendelse fra Tryg.

Byggeskadeforsikring - Pas på med at underskrive erklæring!

12. januar 2010

FRI har modtaget en erklæring fra et forsikringsselskab, hvori rådgiveren anmodes om at udstede en erklæring om at diverse forhold ved nybyggeriet er i orden. Erklæringen har karakter af en indeståelse, som ikke er omfattet af ...

Projektansvarsforsikring: Fordele og ulemper

12. januar 2010

FRI har desværre fået nogle kedelige tilbagemeldinger fra medlemmer, der har tegnet projektansvarsforsikringer om problemer med dækningen i forbindelse med skader. FRI har derfor udarbejdet et notat om forhold, som man skal vær...