Fortolkningsbidrag

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.

Mange af Tilbudslovens og Udbudsdirektives regler kan være svære at overskue i praksis. FRI har derfor udarbejdet fortolkningsbidrag, der gør reglerne mere håndgribelige. Der tilføjes løbende aktuel retspraksis, så man er opdateret på hvordan domstolene fortolker reglerne.

FRI's fortolkningsbidrag

17. september 2015

FRI har omdøbt sine fortolkningsbidrag til "Hjælp til udbudsreglerne". Disse giver uddybende forklaringer af begreber, love, regler, emner o.l.

Ansvar uden for kontrakt

14. august 2015

FRI har afholdt et gå- hjem-møde, hvor advokat Thomas Stampe, Rønne&Lundgren orienterede om, hvornår en rådgiver, der arbejder for en kunde, som eksempelvis en arkitekt eller totalentreprenør, risikerer, at kundens aftalepart k...

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Fortolkningsbidrag: Indkøb uden annonceringspligt

08. januar 2013

Fra 1. januar 2013 er tilbudslovens regler om annonceringspligt gældende for bilag II B-tjenesteydelser ophævet.

Holdningsnotat: Solidarisk ansvar

16. august 2012

FRI har udarbejdet et holdningsnotat, der tager fat om fordele og ulemper ved solidarisk ansvar ved forskellige samarbejdsformer.

Udbudsrådets vejledning for dialog ved udbud

01. oktober 2010

Udbudsrådet har lanceret en vejledning for dialog ved udbud. Download filen her.

Konkurrencepræget dialog

08. januar 2010

Konkurrencepræget dialog er en undtagelsesbestemmelse, hvorefter at udbyder ved særligt komplicerede udbud kan gennemføre en dialog med et antal prækvalificerede. Det er resultatet af dialogen, der herefter bliver udbudt som et...