Fortolkningsbidrag

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.

Mange af Tilbudslovens og Udbudsdirektives regler kan være svære at overskue i praksis. FRI har derfor udarbejdet fortolkningsbidrag, der gør reglerne mere håndgribelige. Der tilføjes løbende aktuel retspraksis, så man er opdateret på hvordan domstolene fortolker reglerne.

Sideordnede licitationer

08. januar 2010

I visse tilfælde kan udbyder have behov for at få tilbud på to eller flere forskellige løsningsmodeller (materialer). Når disse er indkommet skal udbyder beslutte sig for hvilket han vil have. Herefter skal han vælge udfra det ...

Tekniske specifikationer

08. januar 2010

Tekniske specifikationer volder store problemer i praksis, fordi udbyder ikke bare kan henvise til fabrikater som han ønsker tilbud på, da dette er i strid med EF traktatens regler om varers fri bevægelighed. Det er derfor nødv...

Tærskelværdien for bygherrerådgivning - udbudspligt?

08. januar 2010

Konkurrencestyrelsen har udtalt, at spørgsmålet om hvornår en bygherrerådgivningsydelse skal udbydes efter udbudsdirektivet afhænger af størrelsen af den samlede projekteringsydelse. Det vil sige at bygherrerådgivning, ar...

Miljøkrav ved udbud

08. januar 2010

Miljøkrav kan i visse tilfælde medinddrages i et udbud, men krav til de bydende og tilbuddene må ikke virke begrænsene for varernes fri bevægelighed. Endvidere skal miljøkravene have relevans for den udbudte opgave.

Parallelle rammeaftaler

09. november 2009

I henhold til Udbudsdirektivet kan der indgås rammeaftaler mellerm en udbyder og flere virksomheder. I så fald kan tildelingen ske enten direkte eller ved miniudbud alt - afhængigt af, hvorvidt man umiddelbart kan konstatere h...