FRI's vejledninger

FRI's publikationer

06. november 2017

Her finder du FRI's gratis publikationer.

FRI’s evalueringsmodel for indkøb af rådgivningsydelser

27. september 2017

Udbudsloven forpligter bygherren til at offentliggøre udbudsmaterialet bl.a. evalueringsmetoder, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Men hvad er en evalueringsmetode? Og hvilken er bedst egnet ved indkøb af rådgiverydelse...

Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter i 2016

04. januar 2017

Satserne falder i 2017, da udgifterne til at holde bil er faldet. Det skyldes primært, at bilerne kører længere på en liter brændstof, og at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2017, end man forventede for 2016.

Vejledning: UDBUD - keep it simple

16. september 2016

FRI-vejledning beskriver mulighederne for at udbyde så simpelt som muligt med det formål at sænke transaktionsomkostningerne. Seneste version fra september 2016 er opdateret i forhold til den nye udbudslovs regler i januar 2016.

FRI's retningslinjer for teknisk tredjepartskontrol

15. marts 2016

Som rådgivende ingeniører er det centralt, altid at skabe værdi for kunden. Det gælder også, når der udføres teknisk tredjepartskontrol, herunder valideringer, på et projekt. Formålet med tredjepartskontrol er at sikre, at kund...

Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

06. november 2014

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringss...

Vejledning: Intelligente indkøb af rådgiverydelser

26. september 2014

FRI’s pjece om intelligente indkøb sætter fokus på de overvejelser, man som bygherre skal gøre sig allerede i indkøbsprocessen.

FRI Fokus nr. 2: Går du glip af en guldgrube af informationer?

26. maj 2014

FRI Fokus handler denne gang om, hvordan du får mest ud af FRI’s Brancheundersøgelse, så den understøtter din virksomheds forretningsudvikling – og hvorfor den er mest værdifuld, når du indberetter dine virksomhedsdata.

Oplysninger om EU-udbud

05. september 2013

Når man som rådgiver står overfor at skulle vurdere et EU-udbud, kan der være brug for hjælp på forskellig led. I det følgende er samlet en række tips om, hvordan man kan skaffe sig hjælp og oplysninger.

Konkursnotat

28. august 2013

Hvis din bygherre en dag ikke længere kan betale regningerne, hvad gør du? Molt Wengels specialister på området har udarbejdet et ni-siders notat over rådgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med rekonstruktion og konku...