Lommeregner

Beregning af timesatser

FRI ajourfører løbende de udgifter til elever, forsikringer m.m., der har indflydelse på beregningen af timesatsen hos en medarbejder. FRI har udarbejdet et excel regneark, hvor medlemmerne selv kan udfylde de relevante individuelle udgifter, der skal indgå i beregningerne udover feriepenge, atp m.m.

Skema til automatisk beregning af timesatser

Se hele afsnittet "Beregning af timesatser" fra Aftale-Håndbogen.